Zabytki Multimedia Multimedia - lista Muzea

Dystanse

Dystanse normalne (duże) - domyślne

Dystanse średnie

Dystanse minimalne (gęste)


Zmiana wyglądu aplikacji po zmianie dystansów uwidoczni się przy otwieraniu kolejnych okien lub po przeładownaiu strony.

Warto wybrać minimalny, jeżeli chcesz więcej widzieć na ekranie...
System Informacji Muzealnej


O projekcie

AniołSystem Informacji Muzealnej to platforma prezentująca różnorodne dane publikowane przez Muzea uczestniczące w projekcie.

Celem projektu jest upublicznienie innym placówkom muzealnym oraz wszystkim zainteresowanym osobom informacji o zabytkach, wydarzeniach w Muzeum oraz prowadzonych pracach badawczych.

Prezentowane rozwiązanie jest rozwinięciem działającego od 2014 roku systemu „RegMus”. Program pozwala na pełną obsługę zasobów muzealnych (obsługa zabytków, działu konserwacji, działu archeologii). Wybrane zabytki Muzea publikują na niniejszej stronie. Wystarczy jeden komputer z połączeniem do Internetu, by zaprezentować zgromadzone zbiory wszystkim zainteresowanym.

System generuje QR kody pozwalające osobom korzystającym z komórek na szybkie dotarcie do konkretnych informacji o zabytku czy też wystawie. Wystarczy je wydrukować i umieścić w folderach, publikacjach i tabliczkach informacyjnych. Użycie kodu powoduje wyświetlenie konkretnej informacji opublikowanej na tej stronie.

Portal jest utrzymywany ze środków własnych firmy "Tempus Jacek Kołcon".

(C) Tempus Polityka prywatności Zmiany