SIMuz Zabytki Multimedia Multimedia - lista

System Informacji Muzealnej


O projekcie

AniołSystem Informacji Muzealnej to platforma prezentująca różnorodne dane publikowane przez Muzea uczestniczące w projekcie.

Celem projektu jest upublicznienie innym placówkom muzealnym oraz wszystkim zainteresowanym osobom informacji o zabytkach, wydarzeniach w Muzeum oraz prowadzonych pracach badawczych.

Prezentowane rozwiązanie jest rozwinięciem działającego od 2014 roku systemu „RegMus”. Program ten pozwala na proste wprowadzanie danych o zabytkach oraz ich publikację na niniejszej stronie. Wystarczy jeden komputer z połączeniem do Internetu, by zaprezentować zgromadzone zbiory wszystkim zainteresowanym.

System generuje QR kody pozwalające osobom korzystającym z komórek na szybkie dotarcie do konkretnych informacji o zabytku czy też wystawie. Wystarczy je wydrukować i umieścić w folderach, publikacjach i tabliczkach informacyjnych. Użycie kodu powoduje wyświetlenie konkretnej informacji opublikowanej na tej stronie.

(C) Tempus Polityka prywatności